TV2 Tillitsvalgtopplæring 26.-27. 09.2023

Registrering fra kl. 09.30 Digital reiseregning: Koststed 4200/Prosjekt 429

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 26. sep. kl. 10:00 - onsdag 27. sep. kl. 15:00

Scandic Sørlandet

Travparkveien 14, 4636 KRISTIANSAND S

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

07.09.2023

Praktisk ansvarlig

Synnøve Tollaksen Danielsen
E-post: [email protected]
Telefon: 97505965

Faglig ansvarlig

Line Margrethe Drange Neset
E-post: [email protected]
Telefon: 90121677

Målgruppe: Nye tillitsvalgte 

Målsetting:

Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet
  • Vet mer om hvordan godt klubbarbeid drives
Hovedavtalen, medbestemmelse
  • Er trygg på arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i medbestemmelse og partssamarbeid
Lønns- og arbeidsvilkår
  • Kjenner hovedtrekkene i Utdanningsforbundets politikk for lønns- og arbeidsvilkår
  • Er bevisst mulighetene til å påvirke innenfor rammene av lover, avtaler og Utdanningsforbundets politikk
Profesjonsbevissthet
  • Forstår verdien av å bruke profesjonsperspektivet i arbeidet som arbeidsplass-tillitsvalgt i klubben og overfor arbeidsgiver
Kommunikasjonsferdigheter
  • Har innsikt i Utdanningsforbundets kommunikasjonsplattform og hvordan de kommuniserer godt med medlemmer og ledere
  • Har et bevisst forhold til kontakt med media og bruk av sosiale medier