TV3 - Tillitsvalgtopplæring - utsatt kurs

Erstatter kurset som skulle vært avholdt 26.-27. januar 2022

Om kurset

Hvor og når?
onsdag 30. mars kl. 09:30 - torsdag 31. mars kl. 15:20

Clarion Hotel Tyholmen

4801 ARENDAL

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

04.02.2022

Praktisk ansvarlig

Monica Brevik Rasmussen
E-post: monras@udf.no
Telefon: 90931042

Faglig ansvarlig

Line Margrethe Drange Neset
E-post: linnes@udf.no
Telefon: +4790121677

Erstatter kurset som skulle vært avholdt 26.-27. januar 2022

MÅLGRUPPENye tillitsvalgte

MÅLSETTING:

Grunnopplæringen skal gi nødvendig basiskompetanse til alle arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet, tilpasset tariffområde og uavhengig av lokale forhold.
Gjennom grunnskoleringen skal de arbeidsplasstillitsvalgte:
  • Bli trygge i rollen og motiveres til innsats
  • Kunne utøve medbestemmelse på arbeidsplassen
  • Få innsikt i lover, avtaler, Utdanningsforbundets politikk og andre forhold som danner rammene for tillitsvalgtarbeidet
  • Bli kjent med Utdanningsforbundets politikk og være bevisst handlingsrommet som tillitsvalgt
  • Bli i stand til å arbeide strategisk for Utdanningsforbundets politikk og medlemmenes interesser
  • Forstå hva det betyr at Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon og hvordan profesjonsfaglig argumentasjon kan brukes
  • Kunne lede klubben og engasjere medlemmene
  • Kunne kommuniserer godt i møte med andre
  • Kunne jobbe for medlemsvekst
De tillitsvalgte skal i tillegg til opplæringen også få verktøy og støtte til det praktiske arbeidet.

FORBEREDELSE TIL KURSET:

Deltakerne har to oppgaver som forberedelse til TV3.
Hva er den mest utfordrende saken dette året for deg som tillitsvalgt? Forbered deg på å gi en kort (1-2 min.) presentasjon i det innledende gruppearbeidet under kurset.
Nedenfor er et dilemma som tillitsvalgte kan møte. Finn og noter deg to argument for og to argument mot at tillitsvalgte skal akseptere forslaget fra leder. Dere vil fortsette på oppgaven under TV3.
«Leder på arbeidsplassen vil snakke med tillitsvalgt Anne på tomannshånd. Han sier at det siste budsjettkuttet fra kommunen gjør at de må være «nytenkende» om løsninger. Det siste han vil er at tilbudet til ungene skal bli dårligere. Han tenker blant annet på de populære overnattingsturene som de har pleid å ha. Hvis Anne og han kan være enige om at de ansatte får avspasering i stedet for overtidsbetaling for disse turene, vil det være et viktig tiltak for å bedre økonomien. Hvis ikke dette lar seg ordne, må de kutte ut alle overnattingsturer. Leder vil at Anne skal ta stilling til forslaget «der og da». Han har også andre ideer han vil prate med henne om.»

Ved behov for overnatting i forkant, ta kontakt med fylkeskontoret på e-post: agder@udf.no eller på telefon: 23138400