Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte på de fylkeskommunale skolene i Agder (Mandal)

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 06. des. kl. 09:30 - 14:30

Mandal videregående skole

Kallhammerveien 6, 4514 MANDAL

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

30.11.2022

Praktisk ansvarlig

Anette Vere
E-post: [email protected]
Telefon: 95102309

Faglig ansvarlig

Atle Oanes
E-post: [email protected]
Telefon: 90792554

Målgruppe: Plasstillitsvalgte, evt vara/kontaktpersoner i videregående skoler i Agder fylkeskommune

Målsetting:Tillitsvalgte skal få kunnskap om aktuelle styringsdokumenter, avtaler og ordninger for å kunne utøve medbestemmelse og ivareta medlemmenes interesser.
Programposter (foreløpig):
• Kontaktlærerrollen – rammer og innhold
• Dekomp (etterutdanning): medbestemmelse og involvering av lærerne
• Samlinga med skolelederne 9. november
• Erfaringsutveksling
• Arbeidet i klubbstyret og i klubben
• Oppfølging enkeltmedlemmer
• Samarbeidet med ledelsen