Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående skoler i Agder fylkeskommune

Digitalt kurs på Teams registrering og teknisk sjekk fra kl 8:50

Påmeldingsfristen til dette kurset har utløpt

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 18. jan. kl. 09:00 - 12:15

Digitalt via Microsoft Teams

4611 KRISTIANSAND S

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

14.01.2022

Praktisk ansvarlig

Monica Brevik Rasmussen
E-post: monras@udf.no
Telefon: 90931042

Faglig ansvarlig

Atle Oanes
E-post: atloan@udf.no
Telefon: +4790792554

Digitalt kurs på Teams registrering og teknisk sjekk fra kl 8:50

Målgruppe: 

Plasstillitsvalgte, evt. vara/kontaktpersoner i videregående skoler i Agder fylkeskommune.

Målsetting: 

Tillitsvalgte skal få kunnskap om aktuelle styringsdokumenter og ordninger for å kunne utøve medbestemmelse og ivareta medlemmenes interesser. Programposter i kurset:

• Undervisningspersonalets arbeidssituasjon under pandemien. Erfaringer med praktisering av sentral avtale om merarbeid/overtid
• Fylkeskommunens fellesskolering i hovedavtalen – utvalgte emner
• Ny avdelingsleder HR Siren Vetnes Johannessen deltar og sier noe om praktisering av medbestemmelse på fylkes- og virksomhetsnivå