Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående skole 20 april 2021, Agder

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 20. april kl. 10:00 - 14:00

Teams

Påmeldingsfrist

16.04.2021

Praktisk ansvarlig

Fylkeskontoret Utdanningsforbundet Agder
E-post: agder@udf.no

Faglig ansvarlig

Atle Oanes
E-post: atloan@udf.no
Telefon: +4790792554

MÅLGRUPPE:  Plasstillitsvalgte, evt. vara/kontaktpersoner i videregående skoler i Agder fylkeskommune.

MÅLSETTING: 

Tillitsvalgte skal få oppdatert kunnskap om aktuelle styringsdokumenter og ordninger for å kunne utøve medbestemmelse og ivareta medlemmenes interesser når det gjelder

  • Hvilke ordninger som gjelder dersom undervisning skal erstatte bortfalt eksamen inneværende skoleår
  • Timetelling for elever og lærere ved trekkfagseksamen
  • Tilbudsstruktur og evt. overtallighet på skolene neste skoleår
  • Budsjett kommende skoleår

ANNET: 

Vi ber spesifikt om at hver ATV sender inn én sak som de ønsker å ta opp og diskutere på kurset. Denne saken sendes til atloan@udf.no innen fredag 16. april klokka 12.