Fylkesårsmøtet 2023

Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Agder blir arrangert 9.-11. mai 2023 på Scandic Sørlandsparken.

Revidert SIGNERT Protokoll fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Agder 9.-11. mai 2023 BBM-signed.pdf

Kunngjøring og foreløpig sakliste

Saksliste med tilhørende dokumenter: