Lederråd

Ledere har et særskilt ansvar for den faglige og pedagogiske ledelsen. Vår oppgave er både å støtte og stille krav til det faglige arbeidet. Vi skal veilede, utfordre og involvere. Bare gjennom det gjensidig forpliktende samarbeidet kan vi realisere den gode barnehagen og skolen for alle.

Barnehagene og skolene blir best når de er lærende organisasjoner der pedagogene i kollegiet utfordrer hverandre i felles refleksjon og faglige diskusjoner. Vi samarbeider derfor tett med de tillitsvalgte om barnehagens og skolens kollektive læringsprosesser.

Lederrådet i Agder 2023-2027

 • Eilin Dugstad, Fylkesstyret, GSK (leder)
 • Bjørg Jordal, Fylkesstyret, BHG (nestleder)
 • Kristin Urfjell Pedersen, fylkesstyret, GSK
 • Dagfinn Brokka Rike, Arendal, VGO
 • xxxxxxx
 • Kari Svendsen, Lillesand, BHG
 • Unni Olsen, Songdalen, BHG
 • Chris Meland, Flekkefjord, BHG (PBL)
 • Stein Rune Askildsen, Mandal, GSK
 • Tore Mydland, Kristiansand, GSK
 • xxxxxxx
 • Vara:
 • Sebastian Abel, Kristiansand (priv bhg)
 • Kenneth Hobbesland, Lyngdal, VGO

Lederråd Agder får mandat til å finne ytterligere 3 medlemmer i løpet av perioden.

Lederrådet arbeider etter følgende mandat:
Lederråd skal:
• Være en ressurs for organisasjonen i ledelsesfaglige spørsmål
• Gi råd til fylkesstyret
• Foreslå tiltak for å ivareta ledermedlemmer
• Bidra i kommunikasjonen mellom medlemmer, lokallag og fylkesstyret
• Diskutere saker som skal opp i sentralt lederråd
• Arrangere kurs for ledermedlemmer en gang i året
• Ha fokus på lønns- og arbeidsvilkår for ledere

Mer informasjon for ledere, blant annet nyhetsbrev og medlemshjelp

Lederjuss

Lederhjørnet

Lederoffensiven