Lederråd

Ledere har et særskilt ansvar for den faglige og pedagogiske ledelsen. Vår oppgave er både å støtte og stille krav til det faglige arbeidet. Vi skal veilede, utfordre og involvere. Bare gjennom det gjensidig forpliktende samarbeidet kan vi realisere den gode barnehagen og skolen for alle.

Barnehagene og skolene blir best når de er lærende organisasjoner der pedagogene i kollegiet utfordrer hverandre i felles refleksjon og faglige diskusjoner. Vi samarbeider derfor tett med de tillitsvalgte om barnehagens og skolens kollektive læringsprosesser.

Lederrådet i Agder 2019-2023

Lederrådet hadde sin første samling den 18. september 2019. Rådet har 7 medlemmer som representerer ulike ledelsesområder på Agder:

  • Eilin Ask Dugstad (leder av lederråd) kommer fra Birkenes og er 100 % frikjøpt for å jobbe i UDF og har kontor i Skippergata 2 i Kristiansand. Hun overtok som leder av rådet etter Anne Bystadhagen som søkte og fikk innvilget fritak fra vervet resten av perioden.
  • Unni Olsen fra Sogndal og jobber som enhetsleder i Bjørnungen barnehage.
  • Tore Mydland fra Kristiansand er avdelingsleder på Torridal skole. Han er også tillitsvalgt i UDF og frikjøpt fra sitt lokallag i 10%.
  • Sten-Rune Askildsen kommer fra Mandal og er rektor ved Holum skole.
  • Dagfinn Brokka Rike kommer fra Arendal og jobber ved Sam Eide videregående skole som avdelingsleder for fellesfag.
  • Kari Svendsen er fra Lillesand (opprinnelig fra Finnmark) der hun jobber som barnehagestyrer. Kari har erfaring fra lederråd.
  • Gunhild Espeset er fra Grimstad og jobber som rektor på Dahlske videregående skole.

Mer informasjon for ledere, blant annet nyhetsbrev og medlemshjelp

Lederjuss

Lederhjørnet

Lederoffensiven