Uføreforsikring

Stå bedre økonomisk rustet dersom du skulle bli arbeidsufør

Det kan være svært tøft for økonomien å bli arbeidsufør, spesielt i ung alder. 
Med vår uføreforsikring velger du selv forsikringssum. Ta utgangspunkt i hvor mye du trenger for å betjene lån og opprettholde den livsstilen du har i dag dersom inntekten må baseres på uføretrygd.

Les mer og bestill