Innboforsikring

Dekker tap og skade på innbo og løsøre med inntil 3 millioner kroner

Vår innboforsikringen dekker blant annet brann, tyveri og vann- og naturskade på innbo med inntil kr 3 millioner per skadetilfelle. 

Forsikringen gjelder på medlemmets bostedsadresse og dekker:

  • Brann og lynnedslag
  • Tyveri og hærverk ved innbrudd
  • Tyveri av sykkel
  • Uflaksskader/plutselige skader
  • Transportskade ved flytting
  • Dekning ved ID tyveri. Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID tyveri.

Innboforsikringen dekker også barns hybel på studiested i Norden.

Pris

Prisen på innboforsikringen er kr 1020,- i året uavhengig av hvor i landet du bor.

Les mer og bestill