Grunnforsikring

Livsforsikring, ulykkesforsikring og erstatning ved familiemedlems død.

 Grunnforsikringen inneholder:

  • Livsforsikring
  • Engangsutbetaling ved familiemedlems død 
  • Familieulykkesforsikring .

Når du blir medlem i Utdanningsforbundet får du automatisk grunnforsikringen.

Les mer og bestill