Grunnforsikring

Livsforsikring, ulykkesforsikring og erstatning ved familiemedlems død.

Som medlem i Utdanningsforbundet får du automatisk Grunnforsikringen. Dette sikrer at alle medlemmer får tilgang til noen av de viktigste forsikringene uten vurdering av den enkeltes helse.

  • Livsforsikringen gir en engangsutbetaling på 531 995 kroner (5G) ved medlemmets død.
  • Ved familiemedlems død gis en engangsutbetaling på 53 199 kroner (0,5 G)
  • Familieulykkesforsikring med dekning på 2 553 576 kroner (24 G) for enslig medlem , og 1 276 788 kroner (12 G) per person i familie inkludert medlemmet.

 Fast pris: 888 kroner per år/74 kroner per måned.

Les mer og bestill