Grunnforsikring

Livsforsikring, ulykkesforsikring og erstatning ved familiemedlems død.

Som medlem i Utdanningsforbundet får du automatisk Grunnforsikringen. Dette sikrer at alle medlemmer får tilgang til noen av de viktigste forsikringene uten vurdering av den enkeltes helse.

  • Livsforsikringen gir en engangsutbetaling på 5 G (kr 499 290) ved medlemmets død.
  • Ved familiemedlems død gis en engangsutbetaling på 0,5 G (kr 49 929)
  • Familieulykkesforsikring med dekning på 24 G for enslig medlem (kr 2 396 592), og 12 G per person i familie inkludert medlemmet (kr 1 168 296).

 Fast pris: 888 kroner per år/74 kroner per måned.

Les mer og bestill