En god lærer er en god start

Utdanningsforbundet organiserer over 190.000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet.

Kurs og konferanser

Flere kurs og konferanser
25.06.2024 kl. 09:00 - 26.06.2024 kl. 17:00

Teachers' Space Camp 2024

Frist: 17.06.2024

Teachers’ Space Camp er en lærersamling som skal gi lærere i ulike fag og på ulike klassetrinn over hele landet erfaringer og verktøy for å trygt gjennomføre en rakettoperasjon på egen skole. Årets samling er i Lærernes hus i Oslo

10.09.2024 kl. 10:00 - 11:30

Lederjuss: Jussen rundt elever med skolefravær

Frist: 10.09.2024

Vi fortsetter vår kursrekke for ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Fagfolk peker på utfordringen med langvarig elevfravær i skolen. I dette webinaret vil vi gi en oversikt over bakgrunnsjussen som gjelder dette temaet.