Vi minner om at alle arbeidsplasser må sørge for å velge ny tillitsvalgt der dette er nødvendig!

Hammerfest