GoPlenum for delegater

GoPlenum er applikasjonen Utdanningsforbundet bruker i gjennomføringen av fylkesårsmøter og landsmøtene sine. Applikasjonen er utviklet av svenske ÅF (tidligere Samtanke) etter ønske fra Utdanningsforbundet.

Vi har laget en liten brukerveiledning for delegater. 

Sånn fremmer du forslag
Hvordan vet du hvilken sak som behandles?
Sånn ber du om ordet, replikk eller til dagsorden
Personvalg - stemmeseddel
Ofte stilte spørsmål

Før møtet

Du får tilsendt en SMS i forkant av møtet du er kalt inn til. 

 • klikk på lenken og laste ned GoPlenum app'en
 • skriv inn registreringskoden (går ofte automatisk)
 • skriv inn mobilnummeret ditt
 • lag et passord som du husker

Når møtet starter

Logg deg inn på PC eller nettbrett. Bruk Chrome som nettleser: 

https://utdanningsforbundet.goplenum.com

Har du ikke registrert deg med koden du har fått tilsendt, må du trykke Opprett konto. Har du registrert deg tidligere, velger du Logg inn. Har du glemt passord, benytt "Glemt passord"-funksjonen. 

Opprop

For å vite hvem som er tilstede i salen, kjører dirigentene opprop via GoPlenum. Du skriver da inn koden som synes på skjermen bak dirigentene. 

Øverst til venstre kan du velge mellom fire faner:

 • Saksliste - oversikt over sakene og forslag i saken - med status. Forslagene må være fremmet for at de skal synes for de andre delegatene.  
 • Deltakere - oversikt over delegasjoner, med navn og delegatnummer
 • Forslag - oversikt over forslagene dine. Mer om dette nedenfor.
 • Fravær - denne bruker du for å søke om permisjoner. Går du ut av salen, må du gi beskjed til de som sitter ved utgangen

Forslag

(gå til toppen av siden)

Fra menyen Forslag, ser du alle forslagene dine på høyre siden - med status. 

Fremme forslag

(gå til toppen av siden)

Forslag skrives i landsmøteapplikasjonen. Standard er at Fremme Forslag og Be om ordet er huket av. Når du trykker Lagre, vil forslaget ditt blir synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten. Fremmet i denne sammenhengen er det samme som kunngjort. Du kan ikke slette eller redigere et forslag som har status Fremmet.

Utkast – du kan starte på et forslag som du kan redigere på, ved å huke bort kryssene for Fremme forslag og Be om ordet. Når du trykker Lagre, blir forslaget lagret som Utkast. Det er kun synlig for deg og dirigentene. Du kan redigere videre. Utkast vil ikke bli realitetsbehandlet, før du har fremmet dem. Når du er klar, så huker du av for Fremme forslag og Be om ordet nede i bildet. Forslaget får da status Fremmet, det blir synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten. Det er laget en video lenger ned i artikkelen som viser dette. 

Fyll ut:

 1. Henvisning til sak - denne blir automatisk fylt inn med pågående sak. Er det ingen pågående sak, må du velge riktig sak fra nedtrekksmenyen. 
 2. Taler/ forslagsstiller - ditt navn blir automatisk fylt ut. 
 3. Sak linjenr - det holder at du fyller ut linjenummeret der avsnittet starter. 
 4. Nytt forslag - skrives inn i brødteksten med riktig formattering.

Lagre til slutt for å sende inn forslaget ditt. 

Du kan ikke slette forslaget ditt etter at det er fremmet, men du kan fjerne deg fra talerlisten. 

Har du flere forslag i samme sak, vil disse samles på talerlisten sånn at du legger dem frem samtidig fra talerstolen. Dette synes på talerlisten for salen slik:

 

Sånn fremmer du forslag i GoPlenum

Be om ordet, replikk og forslag til dagsorden

(gå til toppen av siden)

Ved å trykke på snakkeboblen nederst til høyre, kan du velge 

 • Be om ordet 
 • Replikk - følger den som taler akkurat nå. Svar-replikk finnes ikke. Dette styrer dirigentene fra talerstolen. 
 • Forslag til dagsorden 

Hvilken sak behandles nå?

(gå til toppen av siden)

Den blå linjen nederst viser hva som skjer i møtet akkurat nå. 

Personvalg - stemmeseddel

(gå til toppen av siden)

Når du skal velge flere (mange) personer, må du flytte et og et navn opp til stemmeseddelen. Du kan velge mellom valgkomiteens innstilling og endringsforslagene som er kommet inn. Stemmesedlene er satt opp med parametre ut fra valgreglementet. Får du beskjed om at du har for få eller for mange av noen, må du fjerne en eller flere av de du har valgt og erstatte de med nye som oppfyller kriteriene. Når stemmeseddelen er riktig utfylt, kan du sende inn skjema. 

Ofte stilte spørsmål

(gå til toppen av siden)

Det står at jeg er fraværende, men jeg har skrevet inn koden?

Dette skjer ofte i starten av et møte. Den vil forsvinne når dirigentene har stoppet oppropet. Gjør den ikke det, så forsøk å oppdatere nettleseren ved å trykke på den runde pilen. 

Hvordan får jeg lukket PDF'en (saksinnstillingen) jeg har åpnet?

Klikk på det krysset øverst til høyre under Jeg.

Kontaktpersoner GoPlenum

Håkon Løvold

IT-konsulent

Kristin Sandberg

Bibliotekar og webmedarbeider