Lærertetthet i skole

Sjekk hvilke skoler som ikke oppfyller lærernormen, og hvilke som har behov for ekstra lærere fra høsten.

Her kan du sjekke antall elever per lærer i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) på alle kommunale grunnskoler skoleåret 2018/19. Vi har også på bakgrunn av denne lærertettheten anslått hvor mange årsverk det vil være behov for på det enkelte hovedtrinn fra høsten 2019. (Kilde: GSI)

Minstenorm for lærertetthet

Resultat

Antall elever per lærer 2019-2020

På en grunnskole skal forholdet mellom tallet på lærere og elever i ordinær undervisning i skoleåret 2019–2020 maksimalt være:
a) 15 elever per lærer på 1.–4. årstrinn
b) 20 elever per lærer på 5.–7. årstrinn
c) 20 elever per lærer på 8.–10. årstrinn.

Dette er 1 elev mindre per lærer på alle årstrinn enn i skoleåret 2018-2019.