Andel barnehagelærere

Her vises prosentandelen barnehagelærere i din kommune, fordelt på kommunale og private barnehager.

Tallene viser andelen årsverk utført av barnehagelærere som en del av grunnbemanningen.

Kilde: Utdanningsdirektoratet Basil

Andel barnehagelærere

Se prosentandelen barnehagelærere i grunnbemanningen.

Resultat