Dette mener Sp om lærertetthet

Senterpartiets logo

Her er Senterpartiets løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

Generelt skriver partiet blant annet at: «Alle skal ha lik rett til utdanning og skal få utløp for sitt faglige og sosiale potensiale. Senterpartiet mener at opplæringen skal være tilpasset den enkelte innenfor rammen av fellesskapet. Det skal likevel være rom for å organisere undervisningen ulikt, basert på den enkelte elevs behov for tilpasset opplæring».

Når det kommer til konkrete løfter knyttet til lærertetthet sier Senterpartiet følgende:

  • Senterpartiet vil prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse)

Senterpartiet er imidlertid blant de partiene i Norge som ikke ønsker noen form for minstenorm for lærertetthet.

Lærertetthet i barnehagen

Senterpartiet plasserer ikke barnehagen under «Utdanning og forskning» i sitt program, men under «Barn, familier og likestilling». Andelen barnehagelærere blant de ansatte er ikke et tema i programmet.

Senterpartiet skriver imidlertid at «Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan».