Dette mener MDG om lærertetthet

Her er Miljøpartiet de grønnes løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i barnehagen

MDG viser til at barnehagen både er viktig for barns oppvekst og som et grunnlag for et godt liv og livslang læring. Partiet omtaler barnehagen som første steg i Utdanningsløpet, på samme måte som Utdanningsforbundet gjør det. Partiet ønsker flere barnehagelærere blant de ansatte, men fremmer ingen norm eller noe mål om at barnehagelærere skal utgjøre en minimumsandel av de ansatte.

Konkret løfte:

  • «Øke andelen barnehagelærere i barnehagen»

Lærertetthet i skolen

«De grønne vil sørge for at vi har nok lærere», skriver partiet i sitt program for 2017–2021. MDG ha en nasjonal minstenorm for lærertetthet, men konkretiserer den ikke på et spesielt nivå i form av andel elever per lærerårsverk eller lignende.

Det er uklart om partiet vil at normen skal gjelde på skole- eller kommunenivå, ettersom partiet presiserer at det ønsker mer ressurser til den enkelte skole for å sikre at økningen i lærertetthet gjennomføres i praksis.

Konkret løfte:

  • «Innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer i en kommune for å sikre tilpasset opplæring etter den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer. MDG ønsker større lærertetthet blant elevene og mer ressurser til den enkelte skole slik at det kan gjennomføres i praksis»