Dette mener KrF om kvalifiserte lærere

KRFs logo

Her er Kristelig Folkepartis løfter fra partiprogrammet 2017-2021.

Kvalifiserte lærere i skolen

«Trygge og kompetente lærere er den viktigste nøkkelen til en god skole», skriver KrF i sitt program og viser til at 1 av 3 lærere slutter i løpet av de fem først årene i yrket.

Partiet mener at «Et viktig tiltak for å forhindre frafall og lærermangel er god veiledning for nyutdannede lærere. Praktisk læring og veiledning fra en erfaren kollega gjennom det første året etter endt utdanning, vil både sikre en god overgang mellom utdanning og yrke og bidra til å utvikle bedre lærere. Derfor foreslår KrF en lovfestet mentorordning for nyutdannede lærere».

I tillegg skriver partiet at «God klasseledelse må stimuleres gjennom lærerutdanningen, mentorordningen og en systematisk etter- og videreutdanning».

Kvalifiserte lærere i barnehagen 

I partiprogrammet til KrF står det at «Kvalitet i barnehagen skal sikres med nok voksne, nok barnehagelærere og derved med kompetanse og kunnskap, ikke gjennom normer for læringsutbytte og standardisering».

KrF ser et behov for rekrutterings- og kvalifiseringstiltak i barnehagen. Partiet ønsker også både en barnehagelærernorm og en bemanningsnorm, noe som er helt i tråd med Utdanningsforbundets ståsted. En barnehagelærernorm er lite verdt om det ikke finnes et minimumskrav for den totale bemanningen.

Konkrete løfter:

  • etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen.
  • øke rekrutteringen av barnehagelærere, og spesielt mannlige
  • innføre en barnehagelærernorm på minst 50 prosent
  • innføre en nasjonal norm for antall barn per voksne i barnehage.