Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2016–2019

Strategiplanen er ment å være til hjelp og vise retning i videreføringen av organisasjonens arbeid med profesjonsetikk i alle ledd, blant tillitsvalgte og medlemmer.

Når Utdanningsforbundet viderefører arbeidet med lærere og lederes profesjonsetikk er det et mål at Lærerprofesjonens etiske plattform skal være et godt utgangspunkt for å diskutere og gi støtte i faglige, etiske og politiske spørsmål på arbeidsplassen, i klubben og i offentligheten.

Strategiplanen er ment å gi en samlet retning for å videreutvikle arbeidet med profesjonsetikk på arbeidsplassene. Alle nivåer i organisasjonen kan bidra med å vise at etisk bevissthet er en selvfølgelig del av profesjonsutøvelsen i barnehager og skoler. Ved å utvikle og bruke faglige begrunnelser kan profesjonen i større grad påvirke utviklingen i utdanningssektoren og profesjonens rammebetingelser.

Gode prosesser og tiltak har lagt et viktig fundament for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk, men fortsatt gjenstår mye arbeid. Den nye strategiplanen som er utviklet forplikter på ulike nivåer. Arbeidet med profesjonsetikk må videreføres som en del av Utdanningsforbundets øvrige arbeid med politikk og profesjonsutvikling. På denne måten vil vi ruste tillitsvalgte og medlemmer i arbeidet for en etisk forsvarlig praksis.

Last ned Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2016–2019