#Stoppstoreklasser

Utdanningsforbundet har nettopp satt i gang en landsomfattende kampanje mot store klasser. Vi håper at alle våre medlemmer bidrar i arbeidet for å få lovfestet nasjonale minimumskrav til antall elever pr. lærer på skolenivå.

Vi står ikke alene. Både Elevorganisasjonen og FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen) støtter kampanjen og hovedkravet vårt, så vi er mange avsendere bak meldingen om at "Ingen elever er like - men alle lærer best når de blir sett".

Les om samarbeidet med Elevorganisasjonen og FUG

Og videre: "Store klasser gir mindre læring". Med dette slagordet og emneknaggen #stoppstoreklasser skal vi på ulike måter spre informasjon og viktige budskap til langt utover høsten og en ny regjering er på plass.

Og kommer vi ikke mål, må vi fortsette. Vi gir oss ikke. Her er noen tørre tall som forteller om alvoret i situasjonen:

  • 3 av 4 lærere har ikke tilstrekkelig tid til å følge opp elevene sine på en god nok måte. For store klasser er den klart viktigste årsaken (medlemsundersøkelse fra 2014)
  • Hver 4. rektor i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim mener at førsteklassene er for store på skolene de har ansvar for (rektorundersøkelse sommeren 2016).
  • I ungdomsskolen har hver 5. lærer det meste av undervisningen sin i klasser med over 28 elever, og 12 prosent har 30 eller flere elever i klassene de underviser mest i.
  • I videregående har hver 3. lærer det meste av undervisningen i så store klasser at de ikke klarer å følge opp hver enkelt elev og gi tilpasset undervisning, og 4 prosent av lærerne klasser med over 33 elever.
  • I barneskolen har 17 prosent av lærerne over 26 elever i klassene de underviser mest i, mens 2 prosent har over 33 elever! (medlemsundersøkelse 2015)

Til tross for motargumentene som møter oss fra en del politikere, men også Lektorlaget og Skolelederforbundet:

  • Bare 14 prosent av alle lærere i grunnskolen og videregående er helt eller delvis enige i påstanden om at «min erfaring er at klassestørrelsen har liten betydning for elevenes læringsutbytte», ifølge en medlemsundersøkelse foretatt av Respons Analyse i 2015.

De stadig større klassene engasjerer og opprører mange lærere sterkt. Politikerne må merke presset fra alle kanter, så nå satser vi på å bevisstgjøre foreldrene, velgerne, opinionsdannerne.

Lik, del og delta i spredning av materialet på sosiale medier som Facebook og Twitter, hvis dere er aktive der. Del ut brosjyrer når valgkampen nærmer seg, svar på medlemsundersøkelsene våre hvis dere blir kontaktet i løpet av våren, bruk vår button med #stoppstoreklasser når disse bli sendt ut.

Og hva ville du ha gjort annerledes med færre elever i klassen? Snart utfordrer vi lærermedlemmene våre på alle klassetrinn til å besvare spørsmålet i korte videosnutter dere tar opp selv og sender oss.

Våren 2017 kommer det en liten film som viser lærernes utfordringer når klassene blir for store. Og vi legger ut jevnlige drypp med såkalt infografikk – det vil si grafiske framstillinger av tall fra undersøkelsene våre – på sosiale medier.

Kampanjen omfatter alle skolenivåer, fra grunnskolen til videregående. Utdanningsforbundet har 170.000 medlemmer og snart 60.000 følgere på Facebook: Hvis brorparten bidrar til å spre budskapet til sine venner, fanger vi oppmerksomheten til mange.

Og at vi har stor støtte blant folk allerede viser den første posten vi la ut på Facebook for noen uker siden: Bildet av de to guttene med teksten «Ingen elever er like – men alle lærer best når de blir sett. Store klasser gir mindre læring» er hittil delt over 6200 ganger og har nådd over 722.000 på Facebook.


La oss sammen sørge for at #stoppstoreklasser blir en folkebevegelse. Vi er allerede godt i gang.