Dette sier medlemmene om klassestørrelse og lærertetthet

Respons Analyse gjorde sommeren 2015 en større undersøkelse på vegne av Utdanningsforbundet. Her ser du hva de sa om klassestørrelse og lærertetthet.

Utdanningsforbundet gjør regelmessig undersøkelser blant sine medlemmer. Sommeren 2015 hadde vi en større undersøkelse om flere temaer, utført av Respons Analyse.

Av totalt 22.500 medlemmer fra ti forskjellige fylker som ble trukket ut, svarte 6694 medlemmer på undersøkelsen. Medlemmene underviser i grunnskole og videregående skole. Resultatene i denne rapporten viser kun nasjonale tall, og ikke fylkesvise resultater, og er vektet etter medlemmenes fylkesvise fordeling.

Medlemmene ble spurt om en rekke forskjellige temaer. I dette vedlegget er det kun tatt med spørsmål som omhandler to ting: Klassestørrelse og lærertetthet.

Last ned hele undersøkelsen om klassestørrelse og lærertetthet