Reservestyrken

Reservestyrken er en litt upresis betegnelse på utdannede lærere som ikke jobber i skolen eller barnehagen. Hvor mange dette er og hvor mange av disse som er mulig å rekruttere tilbake til læreryrket, finnes det ikke gode estimater for.

Selv om det er noe usikkert hvor mange som er utdannet lærere, men som ikke jobber som lærere, er det i denne gruppen et betydelig rekrutteringspotensiale.

Mange av disse oppfyller ikke de nye kompetansekravene fra 2015 i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk, og skal disse tilbake til skolen må det iverksettes målrettede tiltak for å kvalifisere denne gruppen.

I en rapport fra TNS-Gallup om reservestyrken av lærere i grunnskolen, blir det skissert en rekke tiltak som kan bidra til dette. For å få kvalifiserte lærere inn i skolen som lærer igjen må:

 • Den totale belastning i yrket må reduseres
 • De vil ha mindre klasser og mer tid til den enkelte elev
 • De må få anledning til mer fokus på fag og undervisning
 • De må tilbys relevante fag og få undervise i det de føler de er gode på
 • De vil ha mer fokus på personalledelse og personalutvikling (HR)
 • De vil ha styrket skoleledelse og en pedagogisk leder
 • De må få de nødvendige ressurser til undervisningsmateriell
 • Statusen til yrket må øke. De må ha noen som promoterer læreryrket positivt
 • Lønn må tilnærmet matche den de har nå
 • De må få uttelling for den erfaring de har opparbeidet seg utenfor skolen
 • De vil gjenoppleve gleden over å se at elever lykkes

Rapporten finner du her: ”Reservestyrken” av lærere: Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake?

Høgskolen i Oslo og Akershus publiserte i 2015 en rapport som viser sysselsettingsgraden til førskolelærere. Denne rapporten finner du her: 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/2015/Barnehagelaererne