Regler for tilsetting i skolen

Det er viktig at de tillitsvalgte som deltar i tilsettingsprosessene er klar over de spesielle reglene som gjelder ved tilsetting av lærere.