Lærermangel på kort og lang sikt

Fødselstall, elevtallsvekst, pensjonsuttak, frafall i yrket, kompetanseregler, uteksaminerte lærerstudenter er bare noen av mange elementer som har betydning for hvor mange lærere som jobber i barnehager og skoler.

Tillitsvalgte har gjerne god informasjon om behovet for lærere i sin barnehage eller skole, og gjerne også hvordan situasjonen er i sin egen kommune. Denne informasjonen er viktig for å argumentere overfor kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere om behovet for å drive en aktiv rekrutteringspolitikk.

I tillegg til kjennskap om situasjonen på egen arbeidsplass og kommune, kan det være nyttig å bruke kilder som viser rekrutteringsbehovet på regionalt og nasjonalt nivå. Dette kan bidra til å videreutvikle argumenter som understreker behovet for rekruttering av lærere.

Under finner du noen relevante dokumenter som kan bidra til dette: