Bruk handlingsrommet

For å rekruttere og beholde lærere så er blant annet faglig utvikling, tid til å utføre kjerneoppgavene, god lønn og et godt arbeidsmiljø blant de viktigste faktorene for å oppnå dette.