Best sammen – om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne

Alle som kan, skal få delta i arbeidslivet ut fra sine evner og ressurser. Heftet skal inspirere og utfordre ledere og tillitsvalgte.

Unio og de andre partene i kommunal sektor (KS, LO-kommune, YS-kommune og Akademikerne) har sammen utarbeidet heftet: «Best sammen om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne».

Hensikten med heftet er å gi kunnskap, inspirere og utfordre ledere og tillitsvalgte til samarbeid om IA-avtalens delmål ll - økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Regjeringen og partene i arbeidslivet har et felles mål om at alle som kan, skal få delta i arbeidslivet ut fra sine evner og ressurser. Det vil gi et mer mangfoldig arbeidsliv. Samtidig vil det gi økt velferd i form av økonomiske og sosiale fordeler, både for den enkelte og for samfunnet.