Spesialundervisning i ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler

I dette faktaarket presenteres tall for spesialundervisningen i ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler for skoleårene 2007/08 t.o.m. 2009/10. De data som presenteres er for undervisning hjemlet i Opplæringslovens § 5-1.

Faktaark 2010:02. Spesialundervisning i ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler (pdf)

Hovedfokuset er på økningen i antall elever som mottar spesialundervisning og økningen i omfanget av spesialundervisningen. 

Statistikken viser at økningen i andel timer til spesialundervisning har medført redusert andel timer til ordinær undervisning.

Tallene er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), og ble lagt ut 15. desember 2009. Basert på disse tallene publiserte Utdanningsforbundet Faktaark 2010:2 i januar 2010. 

GSI-tallene ble først etablert som endelige ultimo april. For skoleåret 2009/10 har slike opprettinger fått et omfang som i noen grad endrer bildet fra det opprinnelige faktaarket. Av den grunn gir vi nå ut et revidert faktaark, basert på GSI-registreringene per april.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.