Lærerutdanning i Europa – lærerorganisasjonenes politikk

Dette faktaarket presenterer hovedtrekkene i ETUCEs politikk for lærerutdanning, og bygger på politikkdokumentet "Teacher Education in Europe".

Faktaark 2009:01. Lærerutdanning i Europa - lærerorganisasjonenes politikk (pdf)

ETUCE ivaretar interessene til lærerorganisasjonene i EU- og EØS-landene overfor EU, og faktaarket bygger på politikkdokumentet ”Teacher Education in Europe. An ETUCE Policy Paper”, som ble vedtatt i april 2008.

ETUCE lanserte i 2004 kampanjen Europe Needs Teachers! Kampanjen trakk opp hovedlinjene for ETUCEs arbeid for økt kvalitet i lærerutdanningene, for rekruttering til læreryrket og for læreres kontinuerlige profesjonskvalifisering.

Allerede i 1994 utga ETUCE et politikkdokument om lærerutdanning i Europa, og selv om mange av grunnprinsippene fra den gang ligger fast, har det over tid vokst fram et behov for en mer visjonær lærerutdanningspolitikk tilpasset det 21. århundre.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.