Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 – rapport fra Fafo

Høsten 2007 gjennomførte Utdanningsforbundet en ny medlemsundersøkelse om medlemmenes forhold til egen organisasjon. Den er basert på tilsvarende undersøkelse fra 2004, men med noen nye spørsmål og temaområder.

Undersøkelsen er gjennomført av Fafo. Den ble sendt til over 4600 yrkesaktive medlemmer blant et representativt utvalg fra de fem seksjonene (barnehage, grunnskole, videregående, skoleledere og seksjon for høgskole, universitet og kompetansesentra) i tillegg et utvalg medlemmer uten seksjonstilhørighet og et eget utvalg barnehagestyrere.

Undersøkelsen kartlegger medlemmenes begrunnelse for sitt medlemskap, om de har søkt hjelp fra tillitsvalgte og om de er fornøyd med hjelpen de fikk. Videre om deltakelse i klubbaktiviteter, om de er villige til å påta seg verv og hvilke informasjonskilder fra og om forbundet de benytter. I tillegg belyses det faglig-pedagogiske engasjementet, og medlemmenes holdninger til forbundets politikk. Dessuten rettes en spesiell oppmerksomhet mot medlemmer i lederstillinger.

Les også Faktaark 2008/3: Medlemsundersøkelsen 2007

Les Fafo-rapport 2008:13: Medlemsundersøkelsen 2007