Likestilling 2014 – regjeringens nye handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Faktaark  7  /  2011

Likestilling 2014 er regjeringens nylig framlagte handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. I dette faktaarket presenteres hovedtrekkene.

Publisert 14.12.2011

Faktaark 2011:07. Likestilling 2014 – regjeringens nye handlingsplan for likestilling mellom kjønnene (pdf)

Dette er den første samlede handlingsplan for likestilling og likeverd på tvers av samfunnssektorer på 20 år. Planen er utarbeidet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har hovedansvaret for regjeringens likestillingspolitikk. Utdanningsforbundet har i sine politiske vedtak slått fast at likestilling og likeverd skal være et viktig fundament og integreres på alle nivå i organisasjonen.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.