Jenter og kvinners rett til utdanning

Faktaark  4  /  2011

Utdanning er en betingelse for frigjøring av kvinner når det gjelder økonomi, likeverdighet på arbeidsmarkedet og i privatlivet. Det kan vi lese av vår egen nære historie, både i fagforeningen og i det norske politiske liv.

Publisert 08.03.2011

Faktaark 2011:04. Jenter og kvinners rett til utdanning (pdf)

Kvinnedagen 8. mars er en anledning til å se sammenhengen mellom kvinners rettigheter og muligheter i vårt samfunn, og den betydningen utdanning har for kvinners posisjoner i politikk og arbeidsliv. Alliansen Global Campaign for Education har i år satt jenters og kvinners rett til utdanning høyt på dagsorden. I uka 2.–8. mai vil budskapet være: Utdanning er en rettighet – gjør det rett og gi alle jenter og kvinner utdanning NÅ!

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.