De beste intensjoner – om innføring av veiledningsordning av nyutdannede lærere

Rapport  2  /  2011

Utdanningsforbundet har gjennomført en undersøkelse knyttet til veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere. Hovedhensikten har vært å innhente kunnskap om veiledningsordningens utbredelse, innhold, organisering og rammevilkår.

Publisert 08.07.2016

De beste intensjoner - om innføring av veiledningsordning av nyutdannede lærere - Pdf

I februar 2009 inngikk Kunnskapsdepartementet og KS en intensjonsavtale om at alle nytilsatte nyutdannede pedagoger skal tilbys veiledning, ”for å utvikle god kompetanse og mestre yrket”. Partene ble enige om å arbeide for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede lærere i grunnskolen og i videregående opplæring fra og med skoleåret 2010/2011.

Undersøkelsen tyder på at det er stor variasjon i organisering av veiledningsordningen. Under halvparten av de nyutdannede forteller at skolen de arbeider på har et veiledningstilbud. Svært mange veiledere og nyutdannede har mangelfulle rammevilkår, og det er behov for ytterligere satsing på kompetansebygging blant veilederne. I tillegg oppgir tillitsvalgte i Utdanningsforbundet at de i liten grad har deltatt i drøftinger tilknyttet iverksetting av intensjonsavtalen.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.