Inneklima i skoler og barnehager

Rapport  2009

30 prosent av de ansatte i skoler og barnehage plages av dårlig luft, og 20 prosent av vondt i hodet hver uke.

Publisert 19.11.2009

Dette viser en undersøkelse foretatt av Utdanningsforbundet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Undersøkelsen ble foretatt våren 2009 og omfatter ansatte i barne- og ungdomsskoler, videregående skoler og barnehager fra alle fylker i Norge.

Inneklimaet i skoler og barnehage påvirker både helse, læringsmiljø og trivsel. Det er et klart uttrykt ønske fra myndighetene om å forbedre inneklimaet i skoler og barnehager. Utdanningsforbundet og Norges Astma- og Allergiforbund støtter helhjertet tiltak som kan føre til forbedringer. For å iverksette gode og målrettede tiltak trenger vi kunnskap og dokumentasjon om hvor omfattende plagene i norske skoler og barnehager er.

Denne rapporten gir for første gang i Norge, en kartlegging basert på internasjonalt anerkjente metoder av hvordan ansatte i skoler og barnehager opplever inneklimaet og arbeidsmiljøet. Disse resultatene kan blant annet benyttes til å:

  • Definere nødvendige tiltak for å forbedre situasjonen
  • Evaluere effekt av tiltak over tid
  • Sammenligne utviklingen i Norge med andre land

Det at 30 prosent av de ansatte oppgir at de plages av innestengt og dårlig luft, og 20 prosent at de plages med tretthet og vondt i hodet hver uke, er alvorlig. Plagene er hyppigst i barne- og ungdomsskolene. Dette bekrefter at inneklimaproblemet i norske skoler er stort. Dårlig inneklima og helseplager virker ikke bare inn på ansattes arbeidsmiljø, men også på barns helse og læringsmiljø.

Myndigheter og barnehage- og skoleeiere må gjennomføre kartlegging av inneklimaet også i relasjon til barn/elever.

Les rapporten Inneklima i skoler og barnehager