Hva sier de politiske partiene om fagforeninger, faglige rettigheter og likestilling?

Faktaark  7  /  2009

Dette faktaarket retter søkelyset på de politiske partienes syn på fagforeninger, faglige rettigheter og likestilling slik det omtales i partienes sist vedtatte prinsipp-, arbeids- eller stortingsvalgprogrammer.

Publisert 27.08.2009

Faktaark 2009:07. De politiske partienes syn på fagforeninger, faglige rettigheter og likestilling (pdf)

Hensikten med faktaarket er kun å gjøre rede for hva partiene mener, ikke å foreta vurderinger av hva Utdanningsforbundet mener om de ulike partienes synspunkter.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.