Likestilling i barnehage og skole

Faktaark  4  /  2009

Likestillingsspørsmål har vært og er en viktig del av den politiske debatten. Selv om mye er vunnet på likestillingsfronten i Norge, har vi fortsatt utfordringer skal vi få til et reelt mer likestilt samfunn.

Publisert 05.03.2009

Faktaark 2009:04. Likestilling i barnehage og skole (pdf)

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at alle har krav på å få de samme muligheter til å utvikle seg og å utnytte sine evner. For å få dette til, trengs det et målrettet og systematisk arbeid. Derfor er det viktig å få likestillingsarbeidet forankret i hver enkelt barnehage og skole.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.