GATS - internasjonal handel med tjenester

Faktaark  4  /  2002

Tema for dette faktaarket er GATS. Hva er GATS? På hvilken måte berører denne avtalen utdanningssektoren? Hvorfor høster avtalen så mye kritikk?

Publisert 01.04.2002

Faktaark 2002:04. GATS – internasjonal handel med tjenester (pdf)

Generalavtalen for handel med tjenester (GATS) ble inngått i forbindelse med den såkalte Uruguayrunden i GATT som endte i opprettelsen av Verdens handelsorganisasjon (WTO) 1. januar 1995. WTO er etablert for å bygge ned handelsbarrierer. WTO stiller vareflyt og friest mulig konkurranse som mål for verdenshandelen. Statlige reguleringer og importavgifter, ordninger som har til formål å redusert import, verne om nasjonal industri eller å øke landets inntekter blir oppfattet som barrierer for den fordelaktige handelen.

Ikke-diskriminering er grunnprinsippet i WTO. Det betyr at alle medlemsland må behandles likt. GATS er den første multilaterale avtale i verden om handel med tjenester. Alle former for tjenester omfattes av avtalen, både offentlige og private. Til grunn for GATS ligger de samme ikke-diskrimineringsprinsippene som har ligget til grunn for avtaler om varehandelen.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.