Fokus på førskolelærere – lønn og rektruttering

Faktaark  3  /  2002

I dette faktaarket fokuserer vi på lønnsnivå for førskolelærere, og rekruttering til førskolelæreryrket. Tallmaterialet vårt er hentet fra Statistisk sentralbyrå, GSI og Samordna opptak.

Publisert 01.03.2002

Faktaark 2002:03. Fokus på førskolelærere lønn og rekruttering (pdf)

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at førskolelærere i kommunal sektor med inntil 4 års utdanning tjener langt mindre enn gjennomsnittet for alle arbeidstakere i kommunal sektor med tilsvarende utdanning. Tendensen er den samme når vi inkluderer ulike yrkesgrupper fra både privat og offentlig sektor. Statistikken viser at førskolelærere tjener langt mindre enn andre arbeidstakere med tilsvarende lengde på utdanningen.

Styrerne i barnehager er "bedriftsledere" med både pedagogisk og administrativt ansvar. De har budsjettansvar for millionbudsjetter, personalansvar for opptil 20 ansatte og i mange barnehager har styrer også ansvar for drift og lønn.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.