Lærernes arbeidsmiljø 2000

Faktaark  1  /  2002

I dette faktaarket presenteres hovedkonklusjonene i undersøkelsen Lærernes arbeidsmiljø 2000. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Samarbeidsorganet for arbeidsmiljø i skolen.

Publisert 01.02.2002

Faktaark 2002:01. Lærernes arbeidsmiljø 2000 (pdf)

Analysearbeidet ble utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved forsker Asbjørn Grimsmo. Undersøkelsen så både på fysisk og organisatorisk arbeidsmiljø. I dette faktaarket vil vi konsentrere oss om funnene vedrørende organisatorisk arbeidsmiljø. I undersøkelsen ble lærernes arbeidsmiljø sammenlignet med arbeidsmiljøforholdene på andre arbeidsplasser. Utgangspunktet for denne sammenligningen er resultatene fra Statistisk sentralbyrås undersøkelse Samordnet levekår 2000.

Hovedkonklusjonen i undersøkelsen viser at lærerne i skolen sammenlignet med arbeidslivet ellers har:

  • dårligere samarbeidsforhold – høyt konfliktnivå
  • mindre grad av stadig gjentatte oppgaver
  • mer kundestyring (elevstyring)
  • høyere tempokrav
  • betydelig lavere tidsfrihet
  • omtrent like mye selvbestemmelsesmuligheter.

Dessuten er deres arbeid sjeldnere styrt av fastlagte rutiner. Lærerne er også noe mer utsatt for vold og trakassering.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.