Privatisering og kommersialisering

Kamp mot økt kommersialisering

– Hensikten med vårt arbeid mot kommersialisering er å sikre at offentlige velferdsmidler kommer barn og unge til gode, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Aktuelt om privatisering og kommersialisering