Privatisering og kommersialisering

Vi mener offentlige midler, skolepenger og foreldrebetaling skal komme barna og elevene til gode, og at lærerne i private skoler og barnehager skal ha samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som i de offentlige. Kommersielle aktører har fått stadig større innpass i barnehagene og skolene i Norge de siste årene. Derfor tydeliggjør Utdanningsforbundet nå motstanden mot denne utviklingen. På disse sidene finner du informasjon, argumenter og tips for å arbeide mot kommersialisering av utdanningen.