Opptakskrav til PPU på grunnlag av idrettsfaglig utdanning

Utdanningsforbundet er enig i at det er viktig å ha høye ambisjoner for alle fag i skolen og at opptakskravene til praktisk-pedagogisk utdanning bør være de samme for alle fag i lærerutdanningene, så sant det er grunnlag for dette.

Utdanningsforbundet takker for muligheten til å kommentere og gi innspill til forslag om endring av opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning.

Utdanningsforbundet er enig i at det er viktig å ha høye ambisjoner for alle fag i skolen og at opptakskravene til praktisk-pedagogisk utdanning bør være de samme for alle fag i lærerutdanningene, så sant det er grunnlag for dette. Utdanningsforbundet støtter derfor forslaget om at opptakskravet til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idrettsstudier skal være master i idrettsfag.

En overgangsordning med muligheten for å ta opp studenter med bachelorgrad i kroppsøving og idrettsfag, og karakter C fra bachelorgraden, i perioden 2019-2022, er rimelig.