Forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Utdanningsforbundet har forståelse for at man vil endre forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage slik at den er tilpasset lovbestemmelsen om rett til barnehageplass.

Vi ser imidlertid ikke noe problem med å beholde Hovedopptak som praksis. Det er ved skolestart barnehagene har mange ledige plasser. Utdanningsforbundet mener av den grunn at kommunene mest sannsynlig vil gjennomføre et hovedopptak også i fremtiden.

Vi mener dette er mest praktisk både for barnehageeier og for foresatte. Utdanningsforbundet mener det ikke er noe i veien for å ha et hovedopptak med felles søknadsfrisk selv om startdatoen er ulik for barna ut fra fødselsdato.