Høringsbrev – Forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler

Utdanningsforbundet at det bør innføres en pliktig rapportering til tilsynsmyndigheten av alle delregnskap og rettssubjektets regnskap for alle private høyskoler og fagskoler.

Publisert 22.09.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Innledningsvis ønsker vi å rose departementet for et ryddig og oversiktlig høringsnotat. Det bidrar til at innholdet i høringen blir mer tilgjengelig, noe som gjør det enklere å ta stilling til viktige og kompliserte problemstillinger knyttet til kvalitet i utdanningen.

Private utdanningstilbydere utgjør en betydelig del av det norske utdanningstilbudet på tertiært nivå. Utdanningsforbundet er generelt positiv til intensjonen om å endre regelverket for å sikre at tilskuddene staten gir til private høyskoler og fagskoler kommer studentene til gode. Forslag til skjerpet kontroll av statlige midler, slik det legges opp til i høringsforslaget er et viktig grep både for å styrke kvalitet i utdanningen og for å sikre at institusjonenes virksomhet drives profesjonelt og innenfor forutsigbare og ryddige rammer. Utdanningsforbundet mener det er riktig å videreføre dagens forbud mot at institusjoner som mottar statsstøtte kan ta utbytte og at dette må innebære et forbud mot alle former for åpen eller skjult realisering av gevinst.

Høringsuttalelsen