Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utdanningsforbundet har tidligere understreket behovet for og betydningen av økt kvalitet i profesjonsutdanningene og sagt at dette blant annet må skje gjennom økt vitenskapeliggjøring, økt kvalitet i praksisstudiene og kompetanse hos profesjonsutdannerne

Publisert 26.01.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

 

Det foreslåtte endringsforslaget er en del av oppfølgingen av Meld.St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet og et ledd i regjeringens arbeid for å styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning.

I endringsforslaget ligger det forslag om å skjerpe kravene til høyskoler som ønsker å bli vitenskapelig høyskole eller universitet. I tillegg skjerpes kravene for å kunne opprette master- eller doktorgradsstudier.

Både arbeidet med ny struktur i høyskole- og universitetssektoren og arbeidet med endringer av finansieringssystemet har fra regjeringens side vært begrunnet med at det skal fremme økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Samtidig er det varslet en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning og forskning våren 2017.

Utdanningsforbundet mener at det hadde vært en stor fordel om de foreslåtte endringene i studiekvalitetsforskriften – i likhet med den pågående strukturreformen og endringene i finansieringssystemet – hadde bygget på prinsippene for en felles plattform for kvalitet og kvalitetsarbeid som vi forventer at blir trukket opp i den kommende stortingsmeldingen.

Les hele Utdanningsforbundets høringssvar her.