Høringsuttalelse – finansiering av private barnehager

Barnehagen er første del av barnas utdanning. Finansieringen av sektoren må ha som mål å sikre likeverdig og høy kvalitet i barnehagetilbudet for alle barn.

Publisert 24.08.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utdanningsdirektoratet har utredet to modeller for finansiering av private barnehager.

  • en finansieringsmodell som er basert på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager med mulighet for lokal justering
  • en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet skal baseres på utgiftene i den enkelte kommune

Utdanningsforbundet mener endringene i finansieringen av private barnehager må følges av strengere nasjonale kvalitetskrav for alle barnehager, slik at vi får et kvalitativt likeverdig tilbud for alle barn uavhengig av hvor de bor og eieren av barnehagen. Det er spesielt viktig at det kommer nasjonale krav til pedagogtetthet og bemanning.

Likebehandling av kommunale og private barnehager må gjelde både finansiering og krav til kvalitet på barnehagetilbudet til barna. Utdanningsforbundet mener at en ny finansieringsordning må åpne for at kommunene i større grad kan stille vilkår til de private barnehagene. Dette kan være krav om bemanning, arealutnyttingsgrad, åpningstider, styrerressurs, praktisering av pedagognormen og tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager. Det kan også være andre rimelige og relevante vilkår som kommunene må kunne stille som f.eks. deltakelse i kommunens kvalitetsarbeid og opptak av rettighetsbarn og barn med særlige behov.

Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsvilkår, er avgjørende for rekruttering av godt kvalifiserte arbeidstakere i en fullt ut utbygd barnehagesektor. Det er en sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår og tjenestekvalitet. Ansatte i private barnehager må derfor sikres rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige barnehager.

Utdanningsforbundets høringsuttalelse