Tiltak overfor lærerstudenter

Mange nyutdannede lærere velger andre yrker etter at de er uteksaminert fra lærerstudiet.

Noen av dem velger å jobbe i andre bransjer mens andre tilfeldig havner i andre yrker. Alt for mange nyutdannede velger jobb utenfor barnehage og skole.  

Arbeidsgiver er ansvarlig for å rekruttere lærere til yrket. Det er også i den enkelte lærers interesse å ha kvalifiserte lærerkollegier i sin barnehage eller skole. Det kan være nyttig om tillitsvalgte bidrar med ideer og informasjon overfor kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere om behovet for å drive aktiv rekruttering ovenfor lærerstudenter i siste delen av utdanningen.

Etabler tidlig kontakt med studenter

Flere universiteter og høyskoler arrangerer arbeidslivsdager der næringslivet er invitert til å delta. Det private næringslivet benytter seg ofte av denne muligheten, mens det ikke er like vanlig at kommuner og fylkeskommuner deltar. Arbeidslivsdagene er en positiv måte å komme i kontakt med lærerstudenter på og en mulighet til å etablere kontakt som etterhvert kan føre til ansettelse.

Noen universiteter og høyskoler er også åpne for besøk på andre tidspunkt enn under arbeidslivsdagene.