Kvalifisere de ukvalifiserte

Ansatte som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene til lærerstillinger, må kvalifiseres. Dette må være arbeidsgivers ansvar, og kvalifiseringen bør skje i løpet av en tydelig tidsavgrenset periode.

Det finnes i dag en stipendordning der skoleeier kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Stipendene gjelder praktisk-pedagogisk utdanning, praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag og yrkesfaglærerutdanning.

Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Her er det viktig å forbedre informasjonen om stipendordningen slik at rektorer og kommuner kjenner til ordningen og benytter seg av den.

Utvidelse av ordningen med stipender

Ordningen med stipender for ansatte uten formell lærerkompetanse kan styrkes slik at den enkelte kan skaffe seg den utdanningen de trenger. Kommunen/skoleeier kan selv etablere stipendordninger for områder eller lærerutdanninger som den statlige stipendordningen ikke dekker.

For eksempel kan skoleeier etablere rekrutteringsstipend for personer som ennå ikke er ansatt i skolen, men som ønsker å ta en lærerutdanning og jobbe på steder som det er vanskelig å rekruttere lærere til.