Tema: Lærermangelen i skolen

Hver dag blir tusenvis av norske elever undervist av «lærere» som mangler lærerutdanning og derfor ikke er lærere i det hele tatt. Rundt 24.500 lærere som underviste i grunnskolen og videregående opplæring i 2020 manglet lærerutdanning.