Slik kan du jobbe med fagfornyelsen på din arbeidsplass

Nå kan du kommentere skisser til nye læreplaner, vi har noen tips til hvordan arbeidsplassene kan påvirke fagfornyelsen.

Skisser til nye læreplaner er presentert av læreplangruppene og det er muligheter for at endringene kan bli mange. Slik kan lærere, ledere og utdanningsinstitusjoner arbeide med å gi innspill og tilbakemeldinger gjennom prosessen framover.

De nasjonale læreplangruppene, i regi av Utdanningsdirektoratet, har utviklet skissene til de nye læreplanene som de nå ønsker innspill på. Du kan lese mer om arbeidet med fagfornyelsen i denne artikkelen: Dette er fagfornyinga

Læreplangruppene understreker på sine nettsider at «Vi planlegger å involvere lærere og andre for å få innspill underveis i arbeidet.» Gruppene har hatt kort tid sammen og det er sannsynlig at de fleste læreplanutkastene bare vil være grove skisser. Derfor er dette nå en god anledning for arbeidsplassene til å være med og påvirke det videre arbeidet.

Les de første skissene og kom med tilbakemeldinger innen 14. november via Utdanningsdirektoratet sine nettsider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste-skisse-til-nye-lareplaner/

Her følger noen tips til hvordan fagfornyelsen kan bli et tema på din arbeidsplass:  

  • Sett av tid til å jobbe med fagfornyelsen på arbeidsplassen din.
  • Diskuter fagfornyelsen på alle aktuelle arenaer, for eksempel i møter i team, avdelinger, fagseksjoner, på personalmøter og i klubben.
  • Inviter hele (lærer-)kollegiet på åpne klubbmøter – vi ønsker å involvere så mange som mulig i dette arbeidet.
  • Ta kontakt med ditt lokallag for støtte og hjelp i arbeidet. Be dem komme på din arbeidplass for å snakke om fagfornyelsen.
  • Følg med på hvordan din kommune og fylkeskommune setter fagfornyelsen på dagsordenen. Ta kontakt for å høre hvordan de planlegger å involvere lærerne og lederne i arbeidet framover.

Slik kan skissene kommenteres: