Se alle seminarene om fagfornyelsen

Utdanningsforbundet arrangerer seminarer og samlinger som tar for seg både de enkelte fagområdene og mer overordnede temaer rundt fagfornyelsen. Du kan se dem om igjen her.

Utdanningsforbundet har arrangert en rekke seminarer om fagfornyelsen og de ulike fagene rundt om i landet. Her har vi samlet sendingene, bruk dem og send inn innspill til Utdanningsdirektoratet om valgene og prioriteringene som er gjort så langt.

Siden januar har Utdanningsforbundet arrangert samlinger og seminarer fra Kristiansand i sør til Karasjok i nord om de ulike fagene og arbeidet med den nye læreplanen. Klikk på temaet for å komme til innslaget:

Fagfornyelsen og ny overordnet del

Til toppen av siden

Problemstillinger: 

 • Dilemmaer og utfordringer i arbeidet med ny læreplan
 • Hvordan kan det jobbes med de tverrfaglige temaene?
 • Dybdelæring – fra ide til konkrete planer
 • Hvordan skal Overordnet del – prinsipper og verdier for grunnopplæringen få en reell betydning i skolehverdagen og settes i sammenheng med læreplaner for fag?
 • Hvordan vil fagfornyelsen påvirke dagens vurderingspraksis og vurdering for læring?
 • Skoleledernes rolle og betydning for samarbeidet om nye læreplaner

Innledere er som følger: 

 • Tone Børresen Mittet, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet
 • Kirsten Sivesind, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO
 • Kristine Waters, lærer, grunnskolen, medlem i læreplangruppen i samfunnsfag
 • Hege Hermansen, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO.
 • Leif Østli, rektor, Fredrik II videregående skole, Fredrikstad

Program:

18.00 - 19.40 Innledninger
19.40 - 20.00 Pause
20.00 - 21.00 Plenumssamtale med spørsmål fra salen 

Fagfornyelsen for yrkesfagene- yrkesfag på skolens eller arbeidslivets premisser?

Til toppen av siden

Se seminaret om igjen:

Om Fagfornyelsen for yrkesfagene

Temaene og deltakerne er som følger:

 • Fører fagfornyelsen til mindre press på fagopplæringen? Anna Hagen, Fafo-forsker og medlem i Lied-utvalget
 • Er praksislinjen gjennom utdanningssystemet tydelig nok? Arne Olav Walbye, lærer, Søndre Land ungdomsskole
 • Praksisfeltets møte med ny struktur i yrkesfagene Tor Gunnar Karterud, yrkesfaglærer og avdelingsleder ved Ås videregående skole
 • Blir yrkesfagene mer attraktive for elevene og vil flere fullføre? Agathe Waage, leder Elevorganisasjonen
 • Fagfornyelsen for yrkesfagene – hva skal til for å lykkes? Tormod Korpås, leder for lederrådet og sentralstyret i Utdanningsforbundet

Paneldebatt: Utfordringer og muligheter med fagfornyelsen for yrkesfagene? Hva mener elever, lærere, arbeidslivet og politikerne?

Deltakere: Tormod Korpås, sentralstyret i Utdanningsforbundet, Bent Stiansen, mesterkokk og driver restauranten Statholdergaarden, Roy Steffensen (FRP), leder av Utdanning og forskningskomiteen, Nina Sandberg ( AP), medlem i Utdanning- og forskningskomiteen, Agathe Waage, leder Elevorganisasjonen og Frank Alexander Bræin, leder Pedagogstudentene

Debattleder: Silje Bentzen, lærer og tidligere leder av Pedagogstudentene

Seminar: Nye læreplaner og bærekraftig utvikling

Til toppen av siden

Se seminar: Bærekraftig utvikling

Program:

 • Tormod Korpås, Utdanningsforbundet
 • Oppdatering om fagfornyelsen og et raskt blikk på kjerneelementene og hvordan de ser ut med tanke på bærekraftig utvikling, Einar Ove Standal, Utdanningsforbundet
 • Hvorfor er bærekraftig utvikling et så presserende tema? Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder av Norsk Klimastiftelse
 • Den tverrfaglige gruppas oppdrag og rolle i fagfornyelsen, prosessen fram til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, hvordan det er ivaretatt som kjerneelement i fag, hvordan det er tenkt i den videre prosessen nå med utviklingen av læreplanene. Judith Klein, medlem i Utdanningsdirektoratets tverrfaglige gruppe
 • Innlegg fra:
  - læreplangruppa for naturfag: Aud Kjæret, Vollen ungdomsskole
  - læreplangruppa for samfunnsfag: Kjell Evensen, Øyer Ungdomsskole
  - FN-sambandet, Mette Bjerkaas, regionleder, FN-sambandet
 • Panelsamtale: Judith Klein, Aud Kjæret, Kjell Evensen. Spørsmål fra salen

Moderator: Anne Karin Sæther

Seminar: Demokrati og medborgerskap

Til toppen av siden

Se seminar om Demokrat i og medborgerskap

På dette kveldsseminaret ønsker vi å rette søkelyset mot "Demokrati og medborgerskap" som er ett av de tre nye tverrfaglige temaene elevene vil møte. Vi har invitert sentrale aktører innen feltet til å drøfte følgende temaer knyttet til Demokrati og medborgerskap i skolen:

 • Hvorfor er Demokrati og medborgerskap tatt inn som tverrfaglig tema?
 • Hvordan kan vi arbeide med Demokrati og medborgerskap?
 • På hvilken måte kan temaet komme inn i fagene?
 • Hvordan er sammenhengen mellom dette temaet og overordnet del?

Møt Theo Koritzinsky (OsloMet), Agathe Waage (Elevorganisasjonen) Claudia Lenz (MF vitenskapelig høyskole og representant i tverrfaglig gruppe), Mette Bjerkaas (FN sambandet) og Tore Fjørtoft (Utdanningsforbundet).

Kveldsseminar om "Læreplaner i endring"

Til toppen av siden

Se video fra seminaret "Læreplaner i endring"

Program for seminaret "Læreplaner i endring"

 • Sentrale elementene i fagfornyelsen v/ Torbjørn Ryssevik
 • Nye læreplaner –  muligheter og utfordringer 
  • Innlegg ved Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
  • Innlegg ved Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet 
  • Innlegg ved Live Tronstad, nestleder i elevorganisasjonen
 • Kommentarer og samtale mellom Steffen Handal, Bjørn Haugstad og Live Tronstad
 • Nye læreplaner –  slik jobber vi ved vår skole 
  Kjersti Fremstad, Lærer Raufoss skole, nestleder Utdanningsforbundet Vestre Toten
 • Erfaringer og utfordringer: Fra arbeidet i kjerneelementgrupper: 
  • kunst og håndverk v/ Eva Lutnæs
  • norsk v/ Roar Ulvestad
  • matematikk v/ Ingeborg Sletta
 • Kommentarer og samtale mellom Steffen Handal, Bjørn Haugstad og Live Tronstad
 • Spørsmål og kommentarer fra salen

Programleder: Aslak Bonde

Seminar: Folkehelse og livsmestring

Til toppen av siden

Se video: Elevers psykiske helse: Hva er skolens rolle? Mira Aaboen Sletten, forsker II, OsloMet

Se andre innslag fra seminaret om "Folkehelse og livsmestring" her

Program for seminaret "Folkehelse og livsmestring":

 • 18.00–18.05 Velkommen Einar Ove Standal, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

 • 18.05–18.35 Elevers psykiske helse: Hva er skolens rolle? Mira Aaboen Sletten, forsker II, seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA,  Høgskolen i Oslo og Akershus

 • 18.35–19.05 Tverrfagleg samarbeid om elevanes psykiske helse. Anders Sandvik, assisterende rådmann, Vinje kommune

 • 19.15–19.45 Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen? Janne Aasebø Johnsen, sosialpedagogisk rådgiver og forfatter

 • 19.45–20.15 Venn1 – et eksempel på hvordan arbeide med psykisk helse Veronica Pedersen, prosjektkoordinator og Ingrid Bruun, instruktør, begge fra Venn1

 • 20.15–20.30 Spørsmål og kommentarer fra salen 

Seminar: Norskfaget (fra Stavanger)

Til toppen av siden

Se seminaret om norskfaget

Program for seminaret om norskfaget:

 • Ingeborg Tyse innleder og forteller om fagfornyelsen

 • Roar Ulvestad orienterer fra kjerneelementgruppen for norskfaget

 • Bjørg Odland, Marie Hidle og Ingrid Fiskaa kommenterer høringsforslaget

Seminar: Matematikkfaget (fra Trondheim)

Til toppen av siden

Se video fra seminaret om matematikk

Program fra seminaret om matematikk

 • Åpning v/ Hans Lieng, fylkesleder, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag
 • Kort presentasjon av fagfornyelsen v/ Preben Pettersen Uthus, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag
 • Ingeborg Sletta, universitetslektor ved NTNU og representant i kjerneelementgruppen for matematikk vil gi en orientering om arbeidet i gruppen.
  • Hva består kjerneelementene i matematikkfaget av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart? Hvordan tenkes det om dybdelæring? Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget? Hvordan er sammenhengen mellom matematikk og overordnet del? Sammenhengen mål – vurdering.
 • Kommentarer til høringsforslaget
 • Plenumsdiskusjon

Møteleder: Hans Lieng, fylkesleder, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag

Seminar: Engelsk (i Tromsø)

Til toppen av siden

Se video fra seminaret om engelsk

Program for seminaret om engelsk

 • Åpning, ved Thomas Nordgård, fylkesleder Troms
 • Kort orientering om kveldens program ved møteleder, Ole Ragnar Lerstad
 • Presentasjon av fagfornyelsen, Morten Rennemo, tillitsvalgt, Troms
 • Presentasjon ved representanter fra kjerneelementgruppen for engelsk, Simon Burman og Britt Mona Vang.  
 • Pause
 • Kommentarrunde om høringsforslaget. Line Grube, Seljestad ungdomsskole, Jon Hauge, Kongsbakken videregående skole
 • Workshop hvor deltakerne ser på utkast til kjerneelementer for engelsk, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg.
 • Oppsummering, avslutning

 

Seminar: Samfunnsfag (i Oslo)

Til toppen av siden

Se video fra seminaret om samfunnsfag

Program for seminaret om samfunnsfag

 • Velkommen ved Ann Britt K Berlin,  Utdanningsforbundet
 • Presentasjon om fagfornyelsen, ved Torbjørn Ryssevik, Utdanningsforbundet    
 • Presentasjon av kjerneelementer i samfunnsfag, ved Judith Klein, representant fra UDIRs kjerneelementgruppe i samfunnsfag
 • Pause 
 • Kommentarrunde ved Espen Torsteinsbø Hansen, Skullerud ungdomsskole og Nina Caspari, Foss videregående skole   
 • Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.
 • Evt oppsummering, avslutning

Seminar: KRLE/religion og etikk (i Kristiansand)

Til toppen av siden

Se video fra seminaret om KRLE/religion og etikk

Program for seminaret om KRLE/religion og etikk

 • Åpning v/ Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder
 • Kort presentasjon av fagfornyelsen v/Silje Gran Aanensen, kontaktperson grunnskole, Utdanningsforbundet Vest-Agder
 • Orientering fra kjerneelementgruppen for KRLE / religion og etikk
  • v/Trine Anker, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF
  • Hva består fagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt? 
  • Hva sier dette om fagets egenart? 
  • Hvordan tenkes det om dybdelæring? 
  • Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget? 
  • Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del?
  • Sammenhengen mål – vurdering
 • Kommentarer til høringsforslagetPlenumsdiskusjon
  • v/ Kari Grete Håkonsen Repstad, universitetslektor
  • v/Ole Christian Hagen, lærer, Sogndalen skole

Møteleder: Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Seminar: Musikk (i Bergen)

Til toppen av siden

Se video fra seminaret om musikk

Program for seminaret om musikk

 • Åpning
 • Kort presentasjon av fagfornyelsen
  • v/ Mildrid Beate Kronborg Økland, nestleder, Utdanningsforbundet Hordaland
 • Orientering fra kjerneelementgruppen for musikkfaget
  • v/Geir Sigvard Salvesen, instituttleder ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Sørøst-Norge
   • Hva består musikkfagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt? 
   • Hva sier dette om fagets egenart? 
   • Hvordan tenkes det om dybdelæring? 
   • Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget?
   • Hvordan er sammenhengen mellom musikkfaget og overordnet del? 
   • Sammenhengen mål – vurdering
 • Kommentarer til høringsforslaget
 • Plenumsdiskusjon

Møteleder: Tjalve Gjøstein Madsen, høgskolelektor Høgskulen på Vestlandet

Kroppsøving (i Oslo)

Til toppen av siden

Se video fra seminaret om kroppsøving

Program for seminaret om kroppsøving

 • Velkommen ved Ann Britt K Berlin, Utdanningsforbundet
 • Presentasjon om fagfornyelsen, ved Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet
 • Presentasjon av kjerneelementer i kroppsøving, ved Hilde Marie Schjerven, leder i kjerneelementgruppen for kroppsøving
 • Pause
 • Kommentarrunde ved Kjell Evensen, Øyer ungdomsskole og Tor–Arne Midtgarden, Frogn videregående skole
 • Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.
 • Evt oppsummering, avslutning

Samiske språk (i Karasjok)

Til toppen av siden

Se seminaret om samiske språk

Program for seminaret om samiske språk

 • Åpning v/ Kari Lium, fylkesleder i Utdanningsforbundet Finnmark/Finnmárku Oahppolihttu

 • Kort presentasjon av fagfornyelsen v/ Ann Britt K Berlin Utdanningsforbundet

 • Orientering fra kjerneelementgruppe for samisk språk v/ Karen Inga Eira fra senter for samisk i opplæringen
  • Presentasjon av oppdraget, arbeidet og prosessen i arbeidet så langt • Hva består fagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart? • Hvordan tenkes det om dybdelæring? 
  • Tverrfaglige temaer; på hvilken måte kommer de inn i faget? • Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del? •Sammenhengen mellom mål – vurdering
 • Kommentarer til høringsforslaget v/ May Britt Hansen Balto
 • Workshop hvor deltakerne diskuterer utkast til kjerneelementer for samiske fag, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. https://hoering.udir.no/Hoering/v2/197 

 • Oppsummering, avslutning v/ fylkesleder Kari Lium

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)