Ressursbank for arbeidsplassene

Læreplanen er under revidering og lærerprofesjonen har en gylden mulighet til å påvirke. For å hjelpe i arbeidet har vi utviklet materiell til bruk på arbeidsplassene.

Dette finner du i vår ressursbank:

  • Ressurssider med tips om hvordan man kan arbeide med fagfornyelsen på arbeidsplassene.
  • En powerpoint-presentasjon med informasjon om fagfornyelsen og prosessene som er i gang, ideer på hvordan lærerkollegiet kan engasjere seg og spørsmål til diskusjon. Dette kan brukes på et personalmøte eller klubbmøte. Snakkepunkter ligger i kommentarfeltet for hvert lysark.
  • En powerpoint-presentasjon om ny Overordnet del
  • Et bakgrunnsnotat om arbeidet med fagfornyelsen
  • Et temanotat om fagfornyelsen og en kortversjon av denne med problemstillinger til diskusjon 

Hvordan kan arbeidet begynne ved skolene?

I arbeidet med fagfornyelsen ønsker Utdanningsforbundet å holde et sterkt faglig og politisk trykk slik at organisasjonen kan være med å prege utviklingen framover.

Det er flere måter ansatte kan starte arbeidet med fagfornyelsen ved sin arbeidsplass. 

  • Den arbeidsplasstillitsvalgte og ledermedlemmet kan invitere til et personalmøte eller klubbmøte om fagfornyelsen, der alle lærere og ledere sammen kan diskutere hvordan de vil engasjere seg i arbeidet framover
  • Den arbeidsplasstillitsvalgte og ledermedlemmet kan kontakte eget lokallag for å diskutere mulige tiltak